AVG - verwerkersovereenkomst

AVG – verwerkersovereenkomst

Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is Europese wetgeving en houdt in dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

Maar wat houdt deze wet in ?

  • De wet regelt hoe particuliere bedrijven en overheden moeten omgaan met alle persoonsgegevens.
  • Door deze wet is een uitbreiding en versterking gekomen van privacy rechten.
  • Hebben organisaties meer verantwoordelijkheden/plichten gekregen over hoe zij met persoonsgegevens moeten omgaan, de zogeheten verantwoordingsplicht
  • De wet geldt voor alle particuliere bedrijven en overheden in alle EU lidstaten.

avg wet in een notendop SalarisPlus

En wat houdt dit in de praktijk in ?

  • Alle organisaties moeten een grondslag hebben waarop zijn persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan;
  • Zij moeten hier zorgvuldig mee omgaan: Bijvoorbeeld bij bedrijven groter dan 250 werknemers hiervoor een speciale functionaris aanstellen.
  • Organisaties zijn verplicht te documenteren welke gegevens zij verzamelen, verwerken en opslaan en hoe zij dit doen. Dit moeten zij in een verwerkersovereenkomst vastleggen met de betrokkenen. Organisaties moeten de digitale omgeving van de organisatie beveiligen.
  • De rechten van de betrokken zijn uitgebreid met betrekking tot hun gegevens.

Wat houdt dit in voor klanten van SalarisPlus BV?

SalarisPlus BV is de “Verwerker” van de gegevens van haar klanten. De klant wordt volgens de AVG de “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd.

SalarisPlus stelt voor haar klanten een verwerkersovereenkomst op waarin wordt vastgelegd hoe beide partijen met het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens omgaan, geheel volgens de AVG wetgeving. De overeenkomst wordt voor klanten van SalarisPlus gratis opgesteld.

Alle persoonsgegevens zoals salarisstroken, jaaropgave voor werknemers maar ook aangifte loonheffingen, journaalposten en betaallijstlonen voor werkgevers worden via het Loondossier.nl aan de betrokken verstrekt. En niet meer via email.

Verwerkersovereenkomst

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen moeten alle organisaties die zich bezig houden met het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst vastleggen hoe zij hiermee omgaan.

Zowel de klant, de “Verwerkingsverantwoordelijke”, die opdracht geeft aan een administratiekantoor, een accountant, een pensioenfonds of dergelijke, als de “verwerker” van deze gegevens zijn partijen in een verwerkersovereenkomst.

De AVG wet verplicht deze partijen om een verwerkersovereenkomst aan te gaan.

 

Omdat de “Verwerkersovereenkomst” een ingewikkelde overeenkomst is biedt SalarisPlus BV het opstellen van deze overeenkomst als dienst aan.

U hoeft dus geen klant van SalarisPlus te zijn om deze overeenkomst vakkundig te laten opstellen voor uw bedrijf. Voor zowel de “Verwerkersverantwoordelijke” als de “Verwerker”.

Het tarief hiervoor vindt u bij de tarieven.

 

Start typing and press Enter to search